ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างทางขึ้นภูผาขามและกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติบูชา 

 


 

สร้างทางขึ้นภูผาขาม 

 

เส้นทาง ยาว 1,000 เมตร กว้าง 6 เมตร (6,000 ตารางเมตร)

งบประมาณ 1,800,000 บาท

ตารางเมตรละ = 300 บาท

ยาว 1 เมตร(6 ตารางเมตร) = 1,800 บาท

 

 สร้างกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติบูชา 

 

งบประมาณ หลังละประมาณ 150,000 บาท จำนวน 5 หลัง และ หลังละ 400,000 บาท 1 หลัง 

 

(ผู้มืจิตศรัทธาจะบริจาคเป็น เงิน หรือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย ประตู หน้าต่าง เหล็ก ฯลฯ จำนวนเท่าใดก็ได้) 

 


 

ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพและร่วมบริจาค ติดต่อได้ที่

พระอาจารย์ข่าย  อธิจิตโต โทร. 081 - 7886533

คุณรุณี  แสนสุข (มุก) ผู้ประสานงาน โทร. 086-049-3893

หรือ คุณเวชค์  สุริยะวงศ์ เลขานุการโครงการ โทร.087-230-0411 

     


 

..... รายชื่อผู้บริจาค .....

 


 

 


 

ตรวจสอบข้อมูล : ติดต่อโดยตรง  ได้ที่  

พระอาจารย์ข่าย  อธิจิตโต โทร. 081 - 7886533

คุณรุณี  แสนสุข  โทร. 086-049-3893 

คุณวิชัย  จูมแพง  ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่ง 080-764-0906 

คุณชวลิต  เจติโคตร  ครูโรงเรียนบ้านบุ่ง 089-843-7707 

คุณประยูร    จันปุ่ม   080-762-6440

คุณปณิธาน  สุพรรณโมก  087-218-0995


โปรดตรวจสอบข้อมูลต่างๆด้วยตัวของท่านเอง


ภูผาขาม 

ที่มาและรายละเอียดต่างๆ    ไปที่ thaipoothai  ภาพกิจกรรมต่างๆ


 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:12 น.)