พระไตรปิฎก

                ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 84000.org/  พระไตรปิฎกออนไลน์ tipitaka.com

คัมภีร์

                พระวิสุทธิมรรค larnbuddhism.com

               พระคัมภีร์ทางการแพทย์โบราณ thrai.sci.ku.ac.th/node/620 (คัมภีร์ฉันทศาสตร์, พระคัมภีร์ชวดาร, พระคัมภีร์ตักกะศิลา, พระคัมภีร์ธาตุบรรจบ, พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์, พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์, พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์, พระคัมภีร์มหาโชตรัต, พระคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา, พระคัมภีร์วรโยคสาร, พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย, พระคัมภีร์สรรพคุณ..แลมหาพิกัต, พระคัมภีร์โรคนิทาน, พระคัมภีร์ไกษย)

ตำนาน

 

พงศาวดาร

                ประชุมพงศาวดารวิกิซอร์ซ  สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 08 มีนาคม 2012 เวลา 10:26 น.)