ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลาพัก อุบาสก-อุบาสิกา ผู้มาปฏิบัติธรรม

วัดป่ารัตนมงคล  บ้านคำพอก ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เป็นวัดป่าในชนบทที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี  โดยสภาพทั่วไปนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศมีความสงัดวิเวก และความเป็นอยู่ที่สมถะเรียบง่ายดีอยู่แล้ว แต่ยังต้องปรับสภาพตามสมควรเพื่อความเหมาะสมและปลอดภัย

คณะผู้มีจิตศรัทธาจึงมีโครงการก่อสร้าง ศาลาพักสำหรับอุบาสก-อุบาสิกา ผู้มาปฏิบัติธรรม ถวาย โดยจะสร้างเป็น ศาลาปูนชั้นเดียว ขนาด 5 x 20 เมตร  แยกส่วนห้องพักชาย-หญิง ในงบประมาณราว  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ท่านที่มีศรัทธาสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าฯ โปรดติดต่อ คุณมุก โทร.086-0493893,081-4035512

หากประสงค์จะร่วมบริจาคทำบุญสร้างศาลาฯ สามารถติดต่อโดยตรงกับ พระภิกษุกมล อาสโภ เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคล โทร.085-3073441 และสามารถโอนเงินถวายเข้าบัญชี พระกมล อาสโภ  ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมคำสร้อย  เลขที่  427-0-09189-4 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 13:26 น.)