สระบุรี : มองจากยอดเขาลม(เขาพระพุทธฉาย) เห็นเส้นทางสู่อีสาน

 

มุกดาหาร : มองจากภูผาขาม จะเห็นภูผากูดอยู่เบื้องหน้าไกลออกไป

 

การท่องเที่ยว : ลาว กัมพูชา เวียตนาม พม่าแก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:16 น.)